كلمات مفيد در زبان اسپانيايي

زبان اسپانيايي ، آموزش زبان اسپانيايي،آموزش زبان اسپانيايي نصرت،آموزش اسپانيايي،دانلود رايگان آموزش زبان اسپانيايي

كلمات مفيد در زبان اسپانيايي

۳,۷۷۸ بازديد ۰ نظر

كلمات مفيد در زبان اسپانيايي

در اينجا شما با لغات پركاربرد در زندگي روزمره به زبان اسپانيايي آشنا خواهيد شد كه اميدواريم با اين لغات كه در مورد لغات روزمره هستند آشنا شويد

كلمات مفيد:      :Las palabras utiles

دور/نزديك                                  Cerca/lejos

در،درون/بيرون                       En,entro/Fuera

سنگين/سبك                            Pesado/Ligero

گران/ارزان                                 Caro/barato

كوچك/بزرگ                      Pequeño/Grande

سرد/داغ،گرم                            Frío/Caliente

پر/خالي                                   Lleno/Vacío

نو،جديد/كهنه،قديمي                     Nuevo/Viejo

خوب/بد                                   Bueno/Malo

آسان/دشوار                                Fácil/Difícil

بالا/پايين                                  Arriba/Abajo

چپ/راست                       Izquierda/Derecha

درست/غلط                        Correcto/Erróneo

بسته/باز                             Cerrado/Abierto

اشغال/آزاد                            Ocupado/Libre

سريع/آهسته                      Rápido/Despacio

زود/دير                          Temprano/Tarde

كوتاه/بلند                                Corto/Largo

ثروتمند/فقير،بيچاره                     Rico/Pobre

كم/زياد                                 Poco/Mucho

حروف اضافه:                                                             :Los proposiciones

در،درون                           En,Entro de

در ميان                                    Dentro

كنارِ                            Al lado/Junto a

تا                                        Hacía/A

بالاي/پايين              Arriba de/Abajo de

روي/زير             Sobre de/Debajo de

از                                   De/Desde

با                                            Con

بدون                                        Sin

جلو/در جلوي           Frente/Frente de

عقب/پشتِ                 Atras/Detras de

روبرو/روبري ِ    Delante/Delante de

براي                              Para,Por

به جز              Excepto/A parte de

هردو                                Ambos

قبل                                    Antes

سپس،بعد                        Después

تا                                    Hasta

مثل/مثل اينكه         Como/Como si

كه                                    Que

اگر                                    Si

هنوز                  Aún,Todavía

هميشه/هرگز      Siempre/Nunca

فعلا                   De momento

    *Y,E                                  و    

*O,U                                  يا

    Pero                            اما،ولي  

                    Quizá(s)                    ممكن است                  

    Tal vez                             شايد  

      Posiblemente/A lo mejor   احتمالا    

  Al parecer                        ظاهرا

    Sólo                                   فقط  

  Casi                                 تقريبا

   Muy                                 خيلي

    Tanto/Tanta                  خيلي زياد  

  Demasiado/Demasiada       خيلي خيلي زياد

 


* اگر بعد از كلمه اول زبان اسپانيايي كلمه اي بيايد كه با i يا hi شروع شده باشد به جاي y از e استفاده مي كنيم.

* اگر بعد از كلمه اول كلمه اي بيايد كه با o يا ho شروع شده باشد به جاي o از u استفاده مي كنيم.

مانند:

فيزيك و تاريخ                           Físico e histotía

زن يا مرد                                Mujer u hombre

 


           هيچ                                   Nada              

هرگز،هيچ گاه           Nunca,Jamás  

هيچ كس                            Nadie 

هيچ چيز                          Ningún

چيزي                                 Algo

بعضي                    Algún/Alguno

بي شك                         Sin nada

بر طبق                            Según

پشت                                 Tras

از طريق                   A través de

از ميان                        Mediante

به ندرت                          Apenas

ناگهان                        De repente

اين طوري                              Así

پس،بنابراين            Pues,Entonces

به علاوه                          Además

تا زماني كه،مادامي كه        Mientras

بيشتر/كمتر                Más/Menos

   Ni...Ni...                      نه مكرر   

 Ni caliente,ni frío    نه گرم،نه سرد  

 ¡Ojalá!                 اي كاش!،انشاءالله  

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.