آموزش زبان اسپانیایی نصرت نسخه صادراتی با بهترین کیفیت
مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان اسپانیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان اسپانیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان اسپانیایی

آداب صدا كردن افراد در اسپانيايي و La diéresis

آداب صدا كردن افراد در اسپانيايي: در اسپانيايي براي صدا كردن افراد به شكل ... آقا و ... خانم از don و doña استفاده مي كنيم.مانند:

آقا ديگو                     Don Diego

ماريا خانم                 Doña María

علي آقا                            Don Ali

فريماه خانم               Doña Farima

و براي صدا كردن افراد به فرم آقاي و خانم از واژه هاي señor و señora و señorita استفاده مي كنيم.

مانند:

آقاي گونزالس                            Señor González

خانم گارسيا                                 Señora García

خانم خوارس                             Señorita Juárez

تفاوت بين señora و señorita در اين است كه از اولي براي خانم هاي متاهل و از دومي براي خانمهاي مجرد يا دو شيزه استفاده مي كنيم.

ببخشيد خانم                         Discúlpe señora

ببخشيد دختر خانم               Discúlpe señorita

حال آنكه اگر خانمي را در خيابان ديديم و خواستيم او را صدا كنيم با كدام لفظ اين كار را كنيم.ما كه از متاهل يا مجرد بودن او چيزي نمي دانيم.

جواب اين است كه اگر آن خانم را با آقايي يا فرزندي كه دستش در دست اوست ديديم از لفظ señora و اگر او را تنها ديديم از لفظ señorita استفاده مي كنيم.

 

La diéresis:

خيلي از كساني كه اسپانيايي مي خونند با ديدن علامت تعجب ميكنند و اغلب از خودشون مي پرسند كه مگه اين علامت هم تو اسپانيايي وجود دارد؟!

چنين چيزي توي زبانهاي آلماني،تركي استانبولي،فرانسه و ... زياد ديده مي شود.اما به جرات مي توان گفت كمتر از 1% از وا ژه هاي اسپانيايي داراي اين علامت مي باشند.

استفاده از ديرسيس:

در زبان اسپانيايي حرف (g) داراي بيشترين توضيح و تفسير مي باشد و گاهي صداي "خ" و گاهي صداي "گ" مي دهد.

اگر بعد از g حروف e وi بيايد صداي خ و اگر بعد از g حروف a وo وu يا يك حرف بي صدا بيايد صداي "گ" خواهد داشت. حال اگر بخواهيم صداي "گِ" و "گي" داشته باشيم بايد بعد از g يك ue يا ui بگذاريم كه در اين ميان u ذاتا خوانده نمي شود و فقط نقش يك واسطه را خواهد داشت. زبان اسپانيايي حال اگر بخواهيم u نيز خوانده يشود بايد از علامت ¨ روي u استفاده كنيم.در زير اين مساله به شكل ديگري آمده است:

G+e,i >>>>> "x" gente مردم, general عمومي, gitano كولي

G+a,o,u,consonante>>>>> "g" gato گربه,gordo چاق,gusto سليقه،مزه

G+ue,ui >>>>> "gue", "gui" guerra جنگ, guitarra گيتار

G+üe,üi >>>>> "güe", "güi" cigüeña لك لك , pingüino پنگوئن

 * چند مثال ديگر: صرف فعل( خجالت كشيدن،شرمنده شدنavergonzar) به فرم زير است.

avergonzar (o>ue)

avergüenzo                          avergonzamos

avergüenzas                         avergonzáis

avergüenza                          avergüenzan

Vergüenza >>> شرم،حيا


برچسب‌ها: ،


۱۰:۲۶:۴۲ | نويسنده : اسپانيايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :