آموزش صرف فعل ser

زبان اسپانيايي ، آموزش زبان اسپانيايي،آموزش زبان اسپانيايي نصرت،آموزش اسپانيايي،دانلود رايگان آموزش زبان اسپانيايي

آموزش صرف فعل ser

۱,۹۶۷ بازديد ۱ نظر

آموزش صرف فعل ser

صرف مصدر ser :

- افعال ser در زبان اسپانيايي كاربرد زيادي دارند.

البته ser يك معني ديگر هم دارد كه به معني (موجود) است : un ser vivo


حال ساده

هستم - soy

هستي- eres

هست - es

هستيم - somos

هستيد - sois

هستند - son

----------------------------------------------------------------------

حال استمراري

دارم ميشم - estoy siendo

داري ميشي - estás siendo

داره ميشه - está siendo

داريم ميشيم - estamos siendo

داريد ميشيد - estáis cambiando

دارند ميشوند - están siendo

----------------------------------------------------------------------

حال التزامي

باشم - sea

باشي - seas

باشد - sea

باشيم - seamos

باشيد - seáis

باشند - sean

----------------------------------------------------------------------

گذشته ساده

بودم - fui

بودي - fuiste

بود - fue

بوديم - fuimos

بوديد - fuisteis

بودند - fueron
----------------------------------------------------------------------

گذشته استمراري

مي بودم - era
مي بودي - eras

مي بود - era

مي بوديم - éramos

مي بوديد - erais

مي بودند - eran


----------------------------------------------------------------------

گذشته كامل

بوده ام - he sido

بوده اي - has sido

بوده - ha sido

بوده ايم - hemos sido

بوده ايد - habéis sido

بوده اند - han sido


----------------------------------------------------------------------

گذشته دور

مي بوده ام - había sido

مي بوده اي - habías sido

مي بوده - había sido

مي بوده ايم - habíamos sido

مي بوده ايد - habíais sido

مي بوده اند - habían sido

----------------------------------------------------------------------

آينده ساده

خواهم بود - seré

خواهي
بود - serás

خواهد
بود - será

خواهيم
بود - seremos

خواهيد
بود - seréis

خواهند
بود - serán


----------------------------------------------------------------------

آينده نزديك زبان اسپانيايي

خواهم بود/شد - voy a ser

خواهي بود/شد - vas a ser

خواهد بود/شد - va a ser

خواهيم بود/شد - vamos a ser

خواهيد بود/شد - vais a ser

خواهند بود/شد - van a ser

----------------------------------------------------------------------

امري

 

باش -

باشيد - usted sea

باشيد - vosotros/as sed

باشيد - ustedes sean

-----------------------------------------------------------------------

امري منفي

 

نباش - no seas

نباشيد - usted _no sea

نباشيد - vosotros/as no  seáis

نباشين - ellos no  sean

زمان فعل (Verb Tenses) در انگلیسی چیست؟

در زبان انگلیسی، زمان فعل مشخص می کند که یک رویداد یا عمل مربوط به چه زمانی می شود. ما از زمان افعال برای اشاره به گذشته، حال و آینده استفاده می کنیم. معمولا فعل های اصلی جمله به همراه کلمات کمکی (auxiliary words) آورده می شوند.بهترین اپلیکیشن های آموزش زبان

کلمات کمکی که اغلب اوقات فعل هستند، کلماتی اند که معنای فعل اصلی جمله را تقویت می کنند و اطلاعات کمکی و اضافی بیشتری درباره زمان فعل ارائه می دهند. علاوه بر این، کلمات کمکی می توانند جزئیات مربوط به حالت، عدد و یا جزئیات مرتبط به یک شخص را بیان کنند. کلماتی مثل Can ، may ، must و will نمونه هایی از کلمات کمکی هستند.

چگونه از زمان فعل در جمله استفاده می شود؟

وقتی می خواهید زمان چیزی را نشان دهید یا به اتفاقی اشاره کنید از زمان فعل استفاده می کنید. قبل از انتخاب زمان فعل به نکات زیر توجه نمایید: آموزش صرف فعل

1- شکل صحیح فعلتان در زمان های مختلف را یاد بگیرید، مثلا برخی افعال برای تبدیل به زمان گذشته –ed می گیرند.

2- موقع صحبت کردن یا نوشتن و یا به طور کلی استفاده از افعال، مدام زمان فعل هایتان را تغییر ندهید و زمان را ثابت نگه دارید.

3- کلمات کمکی صحیح، مانند will یا have را به فعل اصلی تان اضافه کنید.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.