آموزش زبان اسپانيايي به صورت صوتي

زبان اسپانيايي ، آموزش زبان اسپانيايي،آموزش زبان اسپانيايي نصرت،آموزش اسپانيايي،دانلود رايگان آموزش زبان اسپانيايي

آموزش محل ها يا مكان ها در زبان اسپانيايي

۳,۸۹۲ بازديد ۰ نظر

آموزش محل ها يا مكان ها در زبان اسپانيايي

Farsi: Ma'hal'ha

(Lugares)

آموزش محل ها يا مكان ها در زبان اسپانيايي به صورت صوتي-براي شنيدن تلفظ هر كلمه روي آن كليك كنيد

(Español = Farsi)

آموزش جهت ها در زبان اسپانيايي

۳,۷۳۱ بازديد ۰ نظر

آموزش جهت ها در زبان اسپانيايي

Farsi: Ja'hat

(Direcciones)

آموزش جهت ها در زبان اسپانيايي به صورت صوتي-براي شنيدن تلفظ هر كلمه روي آن كليك كنيد

(Español = Farsi)

 

يادگيري كلمات مسافرت در زبان اسپانيايي به صورت صوتي

۳,۶۳۳ بازديد ۰ نظر ادامه مطلب

يادگيري كلمات مسافرت در زبان اسپانيايي به صورت صوتي

Farsi: Mos'sa'fer'at

(Viajar)

يادگيري كلمات مسافرت در زبان اسپانيايي به صورت صوتي-براي شنيدن تلفظ هر كلمه روي آن كليك كنيد

يادگيري كلمات خريد و خوردن در زبان اسپانيايي

۶,۵۷۱ بازديد ۰ نظر ادامه مطلب

يادگيري كلمات خريد و خوردن در زبان اسپانيايي

يادگيري كلمات خريد و خوردن در زبان اسپانيايي به صورت صوتي-براي شنيدن تلفظ هر كلمه روي آن كليك كنيد

Farsi: Kha'rid / Khor'dan

(De compras/Comidas)

آموزش صوتي شماره ها در زبان اسپانيايي

۴,۲۵۳ بازديد ۰ نظر ادامه مطلب

آموزش صوتي شماره ها در زبان اسپانيايي

يادگيري شماره ها در زبان اسپانيايي به صورت صوتي-براي شنيدن تلفظ هر كلمه روي آن كليك كنيد

Farsi: Sho'ma're'ha

(Números)

يادگيري لغات پايه اي در زبان اسپانيايي

۲,۳۰۶ بازديد ۰ نظر ادامه مطلب

يادگيري لغات پايه اي در زبان اسپانيايي

يادگيري لغات پايه اي در زبان اسپانيايي و ابتدايي در زبان اسپانيايي به صورت صوتي-براي شنيدن تلفظ هر كلمه روي آن كليك كنيد

Farsi: Ka'la'matee As'lee

(Palabras Básicas)

(Español = Farsi)

آموزش خواندن ساعت در زبان اسپانيايي

۵,۵۶۳ بازديد ۰ نظر ادامه مطلب

آموزش خواندن ساعت در زبان اسپانيايي

 در اين پست نحوه پرسيدن ساعت و خواندن ساعت را با هم مرور مي كنيم :

براي پرسيدن ساعت از يك شخصي چنين عمل مي كنيم :

Qué Hora Es : ساعت چند است ؟   ,    تلفظ : كهِ  اُرا  اِس