آموزش زبان اسپانیایی نصرت نسخه صادراتی با بهترین کیفیت
مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان اسپانیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان اسپانیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان اسپانیایی

وجه شرطي فعل و قواعد آكسان گذاري در زبان اسپانيايي

وجه شرطي فعل: وجه شرطي براي موارد زير بكار مي رود:

۱. تقاضاهاي مودبانه

¿Podrís darme un vaso de agua por favor?              مي شود لطفا يك ليوان آب به من بدهيد؟

۲. ميل و خواسته هاي شخصي

Me gustaría comer un helado italiano.            .دوست دارم يك بستني ايتاليايي (ميوه اي) بخورم

 

۳. حدس و گمان

Ya él estría en Buenos aires.                                           .او اكنون بايد در بوئنوس آيرس باشد

۴. پيشنهاد و توصيه

¿Podríamos vernos otra vez?                                               مي شود باز هم همديگر را ببينيم؟

 


۵. پند و اندرز

Ojalá que me dirías más pronto.                                        .اي كاش كه زودتر به من مي گفتي

۶. ساختن جمله شرطي

Si tuviera hambre comería algo.                                       .اگــــر گرسنه بودم چيزي مي خوردم

طرز كلي ساختن فعل شرطي : براي ساختن فعل شرطي ساده علامت مصدر را حذف ننموده زوايد شش گانه زير را به ريشه آن اضافه مي كنيم:

اين وجه فعل تنها وجهي است كه مصدر در آن حذف نمي شود.

براي تمام افعال گروه ar- و er- و ir-:

 

ía

íamos

ías

íais

ía

ían

  چند مثال:                                                                                               :Unos ejemplos

Vivir: Vivir+ía,ías,ía,íamos,íais,ían

 

Hablaría

Hablaríamos

Hablarías

Hablaríais

Hablaría

Hablarían

Comer: Comer+ía,ías,ía,íamos,íais,ían

 

Comería

Comeríamos

Comerías

Comeríais

Comería

Comerían

Hablar: Hablar+ía,ías,ía,íamos,íais,ían 

 

Viviría

Viviríamos

Vivirías

Viviríais

Viviría

Vivirían

افعال بي قاعده: افعال زير همگي بي قاعده مي باشند و ريشه آنها به اين شرح عوض مي شود(درست مانند زمان آينده ساده).

poder: podr

tener:tendr

haber:habr

saber:sabr

valer:valdr

caber:cabr

hacer:har

decir:dir

querer:querr

salir:saldr

venir:vendr

caber:cabr

قواعد آكسان گذاري:

در زبان اسپانيايي آكسان گذاري روي حروف صدا دار تابع قوانين خاصي مي باشد.ابتدا به بيان انواع كلمات از حيث تكيه تلفظي مي پردازيم.در اسپانيايي ۴ نوع اسم از حيث تكيه تلفظي داريم:

۱. كلمات Aguda: كلماتي كه تكيه تلفظي آنها روي سيلاب آخرشان باشد.       Sabor

۲. كلمات llana: كلماتي كه تكيه تلفظي آنها روي سيلاب يكي مانده به آخرشان باشد. Árbol

۳. كلمات Esdrújula: كلماتي كه تكيه تلفظي آنها روي سيلاب دو تا مانده به آخرشان باشد. Árboles

۴. كلمات Sobresdrújula: كلماتي كه تكيه تلفظي آنها روي سيلاب سه تا مانده به آخرشان باشد. Regálamelo

روش آكسان گذاري:

1. برروي كلمات aguda كه به حروف صدا دار يا n,s ختم مي شوند آكسان گذاشته خواهد شد.مانند:        موش      (ratón)        باشد   (Valé) 

2. بر روي كلمات llana كه به حرف بي صدايي به غير از n,s ختم مي شوند آكسان گذاشته مي شود.مانند:           درخت    (Árbol)       راننده   (chófer)

3. بر روي كليه كلمات esdrújula,sobresdrújula آكسان گذاشته خواهد شد.مانند:           (آن را براي من بخر)    Árboles              Cómpramelo     (آموزش زبان اسپانيايي درختها)

4. كلمات تك سيلابي شامل آكسان نوشتاري نمي باشند.مگر آنكه براي تمايز معنايي دو كلمه با ديكته كاملا مشابه از آكسان نوشتاري استفاده كنيم.

 

Si            اگر

Síبله               

Te  تورا         

   Té    چاي             

        El       حرف تعريف معين    

     Él               او(مذكر)

5. اگر يك ضمير مفعولي به فعل امر اضافه شود آنگاه آكسان نوشتاري خواهيم داشت آن هم بر روي سيلاب يكي مانده به آخر از فعل امر(يعني ضمير مفعولي را نبايد حساب كنيم).مانند:             (به من بگو)       Dígame       (برايم انجام بده)      Hágale

6. اگر در يك سيلاب به يك diptongo (دوصدايي) برخورديم، آنگاه آكسان نوشتاري روي حرف صدا دار قوي قرار خواهد گرفت.مانند:                 (مهمان)      Huésped

* اين قانون در مورد اسامي علوم صدق نمي كند. منظور از اسامي علوم اسامي اي هستند كه به ía  ختم مي شوند.البته اين  پسوند براي اسامي مكان نيز به كار مي روند.مانند: (قنادي)     Pastelería        (زيست شناسي)             Biología

* حروف صدا دار قوي عبارتند از: a,e,o

حروف صدا دار ضعيف عبارتند از:   i,u

 


برچسب‌ها: ،


۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : اسپانيايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :