آموزش زبان اسپانیایی نصرت نسخه صادراتی با بهترین کیفیت
مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان اسپانیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان اسپانیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان اسپانیایی

صفات ملكي در زبان اسپانيايي

صفات ملكي همراه با اسم مي آيد تا مالكيت آن را توصيف كند.

2 نوع صفت ملكي داريم :

1 - مفرد

2 - جمع

 

ضمير ملكي مفرد چگونه است ؟ به مثال هاي زير توجه فرمائيد :

Mi : مال من          , Tu : مال تو          , Su : مال او       , Nuestro/a : مال ما

Vuestro/a : مال شما(جمع محترمانه)          , Su : مال آنها


مثال : Mi libro : كتاب من

Tu libro : كتاب تو

Su libro : كتاب او

Nuestro/a libro : كتاب ما

Vuestro/a libro : كتاب شما

Su libro : كتاب آنها

----------------------------------------------------------------------------------------

ضمير ملكي جمع چگونه است ؟ به مثال هاي زير توجه فرمائيد :

mis : مال من          , Tus : مال تو          , Sus : مال او/شما

Nuestros/as : مال ما          , Vuestros/as : مال شما            Sus : مال آنها


مثال : Mis libros : كتابهاي من

Tus libros : كتابهاي تو

Sus libros : كتابهاي او

Nuestros/as libros : كتابهاي ما

Vuestros/as libros : كتابهاي شما

Sus libros : كتابهاي آنها

----------------------------------------------------------------------------------------

نوع ديگري از صفات ملكي وجود دارند كه به آنها اشاره مي كنيم :

Mío (مال من) Míos (مال من_جمع)  Mía (مال من_مونث)  Mías (مال من_مونث)

مثال:

amor mío : عشق من

amigo mío : دوست من

libro mío : كتاب من

amigos míos : دوستان من

amigas mías : دوستان من

---------------------------------------------------------------

tuyo (مال تو) tuyos (مال تو_جمع)  tuya (مال تو_مونث)  tuyas (مال تو_مونث)

مثال:

amor tuyo : عشق تو

amigo tuyo : دوست تو

mesa tuya : ميز تو

amigos tuyos : دوستان تو

amigas tuyas : دوستان تو

---------------------------------------------------------------

suyo (مال او) suyos (مال او_جمع)  suya (مال او_مونث)  suyas (مال او_مونث)

مثال:

amor suyo : عشق او

amigo suyo : دوست او

mesa suya : ميز او

amigos suyos : دوستان او

amigas suyas : دوستان او

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mi casa es más pequeña que la suya : خانه من از مال او كوچكتر است.

José y Carlos son amigos míos : زبان اسپانيايي خوسه و كارلوس دوستان من هستند.

Carmen es una amiga mía : كارمن دوست من است.

Carmen y María son amigas nuestras : كارمن و ماريا دوستان ما هستند.

-------------------------------------------------------------------------------------------

بعضي از كلمات نيز هستند كه مالكيت را براي اشخاص مي رساند

مانند : پسر او - ماشين شما - خانه آنها

كه از افعال زير استفاده مي شود:

(de ella - de usted - de ellas)

مثال:

فرزند پسر شما : el hijo de usted

پسر او : el hijo de ella

خانه آنها : la casa de ellos


برچسب‌ها: دستور زبان اسپانيايي،


۰۹:۲۷:۴۲ | نويسنده : اسپانيايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :