آشنايي با آينده ساده و آينده نزديك در گرامر زبان اسپانيايي

زبان اسپانيايي ، آموزش زبان اسپانيايي،آموزش زبان اسپانيايي نصرت،آموزش اسپانيايي،دانلود رايگان آموزش زبان اسپانيايي

آشنايي با آينده ساده و آينده نزديك در گرامر زبان اسپانيايي

۲,۷۶۴ بازديد ۰ نظر

وجهي از فعل است كه به آن آينده ساده مي گوييم.

مثلا: خواهم خواند، خواهم رفت، خواهند آمد

براي ساختن آينده ساده از يك قاعده كلي استفاده مي كنيم.بدين صورت  كه كلمات زير را به آخر فعل ها اضافه مي كنيم :

(é , ás , á , emos , éis , án) به مثال زير توجه فرمائيد :

مثال : صرف فعل dar (دادن) در زمان آينده ساده :


 yo daré : من خواهم داد

tú darás : تو خواهي داد

el/ella/usted dará : او خواهد داد

nosotros daremos : ما خواهيم داد

vosotros daréis : شما خواهيد داد

ustedes darán : شما خواهيد داد(جمع محترمانه)

ellos/ellas darán : آنها خواهند داد


به مثال زير توجه فرمائيد :

مثال : صرف فعل vivir (زندگي كردن) در زمان آينده ساده :


yo viviré : من زندگي خواهم كرد

vivirás : تو زندگي خواهي كرد

el/ella/usted vivirá : او زندگي خواهد كرد

nosotros viviremos : ما زندگي خواهيم كرد

vosotros viviréis : شما زندگي خواهيد كرد

ustedes vivirán : شما زندگي خواهيد كرد(جمع محترمانه)

ellos/ellas vivirán : آنها زندگي خواهند كرد


به مثال زير توجه فرمائيد :

مثال : صرف فعل esconder (پنهان كردن) در زمان آينده ساده :


yo esconderé : من پنهان خواهم كرد

esconderás : تو پنهان خواهي كرد

el/ella/usted esconderá : او پنهان خواهد كرد

nosotros esconderemos : ما پنهان خواهيم كرد

vosotros esconderéis : شما پنهان خواهيد كرد

ustedes esconderán : شما پنهان خواهيد كرد(جمع محترمانه)

ellos/ellas esconderán : آنها پنهان خواهند كرد

-------------------------------------------------------------------------------------------

چنين مثال هايي كه زده شد براي تمامي فعل هايي كه به ar/er/ir ختم مي شود

صادق است براي تمرين بيشتر خودتان از افعال بيشتري استفاده نمائيد.


آينده نزديك

وجهي از فعل است كه به آن آينده نزديك مي گوييم.

مثلا: خواهم خواند، خواهم رفت، خواهند آمد

اين آينده از آينده ساده نزديك تر است .


براي ساختن اين زمان مصدر فعل ir به معناي رفتن را در زمان حال ساده صرف ميكنيم و بعد مصدر فعل مورد نظر را به آن اضافه ميكنيم در زبان اسپانيايي

ما بين صرف فعل ir كلمه a را قرار ميدهيم . اين تركيب فعلي براي كاري است كه

قصد انجام آن را داريم و بزودي انجام مي دهيم .

نحوه بدست آوردن حال ساده فعل ir به صورت زير است :


yo voy

 tú vas

el/ella/usted va

nosotros vamos

vosotros váis

ustedes van

ellos/ellas van


بعد از بدست آوردن حال ساده آماده ي ساخت آينده نزديك است بصورت زير:

مثال : صرف فعل cenar (شام خوردن) در زمان آينده نزديك :


yo voy a cenar : شام خواهم خورد

 tú vas a cenar : شام خواهي خورد

el/ella/usted va a cenar : شام خواهد خورد

nosotros vamos a cenar : شام خواهيم خورد

vosotros váis a cenar : شام خواهيد خورد

ustedes van a cenar : شام خواهيد خورد(جمع محترمانه)

ellos/ellas van : شام خواهيم خورد


براي ديگر فعل ها كه به er/ir ختم ميشود هم همين كار ها را انجام مي دهيم

اين قاعده براي تمام فعل ها يكسان است

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.