آموزش زبان اسپانیایی نصرت نسخه صادراتی با بهترین کیفیت
مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان اسپانیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان اسپانیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان اسپانیایی

وجهي از فعل است كه به آن آينده ساده مي گوييم.

مثلا: خواهم خواند، خواهم رفت، خواهند آمد

براي ساختن آينده ساده از يك قاعده كلي استفاده مي كنيم.بدين صورت  كه كلمات زير را به آخر فعل ها اضافه مي كنيم :

(é , ás , á , emos , éis , án) به مثال زير توجه فرمائيد :

مثال : صرف فعل dar (دادن) در زمان آينده ساده :


 yo daré : من خواهم داد

tú darás : تو خواهي داد

el/ella/usted dará : او خواهد داد

nosotros daremos : ما خواهيم داد

vosotros daréis : شما خواهيد داد

ustedes darán : شما خواهيد داد(جمع محترمانه)

ellos/ellas darán : آنها خواهند داد


به مثال زير توجه فرمائيد :

مثال : صرف فعل vivir (زندگي كردن) در زمان آينده ساده :


yo viviré : من زندگي خواهم كرد

vivirás : تو زندگي خواهي كرد

el/ella/usted vivirá : او زندگي خواهد كرد

nosotros viviremos : ما زندگي خواهيم كرد

vosotros viviréis : شما زندگي خواهيد كرد

ustedes vivirán : شما زندگي خواهيد كرد(جمع محترمانه)

ellos/ellas vivirán : آنها زندگي خواهند كرد


به مثال زير توجه فرمائيد :

مثال : صرف فعل esconder (پنهان كردن) در زمان آينده ساده :


yo esconderé : من پنهان خواهم كرد

esconderás : تو پنهان خواهي كرد

el/ella/usted esconderá : او پنهان خواهد كرد

nosotros esconderemos : ما پنهان خواهيم كرد

vosotros esconderéis : شما پنهان خواهيد كرد

ustedes esconderán : شما پنهان خواهيد كرد(جمع محترمانه)

ellos/ellas esconderán : آنها پنهان خواهند كرد

-------------------------------------------------------------------------------------------

چنين مثال هايي كه زده شد براي تمامي فعل هايي كه به ar/er/ir ختم مي شود

صادق است براي تمرين بيشتر خودتان از افعال بيشتري استفاده نمائيد.


آينده نزديك

وجهي از فعل است كه به آن آينده نزديك مي گوييم.

مثلا: خواهم خواند، خواهم رفت، خواهند آمد

اين آينده از آينده ساده نزديك تر است .


براي ساختن اين زمان مصدر فعل ir به معناي رفتن را در زمان حال ساده صرف ميكنيم و بعد مصدر فعل مورد نظر را به آن اضافه ميكنيم در زبان اسپانيايي

ما بين صرف فعل ir كلمه a را قرار ميدهيم . اين تركيب فعلي براي كاري است كه

قصد انجام آن را داريم و بزودي انجام مي دهيم .

نحوه بدست آوردن حال ساده فعل ir به صورت زير است :


yo voy

 tú vas

el/ella/usted va

nosotros vamos

vosotros váis

ustedes van

ellos/ellas van


بعد از بدست آوردن حال ساده آماده ي ساخت آينده نزديك است بصورت زير:

مثال : صرف فعل cenar (شام خوردن) در زمان آينده نزديك :


yo voy a cenar : شام خواهم خورد

 tú vas a cenar : شام خواهي خورد

el/ella/usted va a cenar : شام خواهد خورد

nosotros vamos a cenar : شام خواهيم خورد

vosotros váis a cenar : شام خواهيد خورد

ustedes van a cenar : شام خواهيد خورد(جمع محترمانه)

ellos/ellas van : شام خواهيم خورد


براي ديگر فعل ها كه به er/ir ختم ميشود هم همين كار ها را انجام مي دهيم

اين قاعده براي تمام فعل ها يكسان است


برچسب‌ها: دستور زبان اسپانيايي،


۱۱:۳۸:۴۲ | نويسنده : اسپانيايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :