ماضي استمراري و حال استمراري در زبان اسپانيايي

زبان اسپانيايي ، آموزش زبان اسپانيايي،آموزش زبان اسپانيايي نصرت،آموزش اسپانيايي،دانلود رايگان آموزش زبان اسپانيايي

ماضي استمراري و حال استمراري در زبان اسپانيايي

۲,۴۲۹ بازديد ۰ نظر

ماضي استمراري و حال استمراري در زبان اسپانيايي

زمان ماضي استمراري زماني است كه در گذشته انجام مي داديم به طور مثال :

زندگي مي كردم - درس مي خواندم - غذا مي خوردم

اين افعال اشاره به گذشته مي كنند كه انجام داده ايم

مثال : من در گذشته در اين خانه زندگي مي كردم

من در آن دانشگاه درس مي خواندم

داشتم غذا مي خوردم

براي افعالي كه به ar ختم ميشوند چنين عمل مي كنيم :

براي ساختن اين زمان براي افعالي كه به ar ختم مي شود ابتدا بايد ريشه كلمه را

بدست بياوريم و بعد كلمات زير را جايگزين آنها كنيم بصورت زير :

(aba - abas - ábamos - abais - aban)

اين چنين كه ar را حذف كرده و كلمات بالا را جايگزين مي كنيم.

در خصوص افعام مختوم به er و ir با حذف اين شناسه كلمات زير را جايگزين

 مي كنيم (ía - ías - ías - íamos - íais - ían)

-------------------------------------------------------------------------------------------

صرف فعل vivir (زندگي كردن) در زمان ماضي استمراري :


yo vivía : من زندگي مي كردم

vivías : تو زندگي مي كردي

 el/ella/usted vivía : او زندگي مي كرد

nosotros vivíamos : ما زندگي مي كرديم

vosotros vivíais : شما زندگي مي كرديد

ustedes vivían : شما زندگي مي كرديد(جمع محترمانه)

ellos/ellas vivían : آنها زندگي مي كردند


من در اين ساختمان زندگي مي كردم : yo vivía en este apartamento

تو قبلا كجا زندگي مي كردي؟ Dónde vivías antes 

-------------------------------------------------------------------------------------------

صرف فعل sorprender (غافلگير كردن) در زمان ماضي استمراري :


yo sorprendía : من غافلگير مي كردم

sorprendías : تو غافلگير مي كردي

 el/ella/usted sorprendía : او غافلگير مي كرد

nosotros sorprendíamos : ما غافلگير مي كرديم

vosotros sorprendíais : شما غافلگير مي كرديد

ustedes sorprendían : شما غافلگير مي كرديد(جمع محترمانه)

ellos/ellas sorprendían : آنها غافلگير مي كردند
-------------------------------------------------------------------------------------------

صرف فعل levantar (بلند كردن)
در زمان ماضي استمراري :

yo levantaba : من بلند مي كردم

levantabas : تو بلند مي كردي

 el/ella/usted levantaba : او بلند مي كرد

nosotros levantábamos : ما بلند مي كرديم

vosotros levantabais : شما بلند مي كرديد

ustedes levantaban : شما بلند مي كرديد(جمع محترمانه)

ellos/ellas levantaban : آنها بلند مي كردند
-------------------------------------------------------------------------------------------

براي تمامي فعل هايي كه در زبان اسپانيايي وجود دارد روال كار بصورت بالا مي باشد.


حال استمراري

همان طور كه از اسمش پيداست نشان دهنده كاري يا حالتي است كه به صورت مكرر در حال ادامه مي باشد.

در زبان فارسي اين چنين تلفظ مي شود : دارم نگاه مي كنم/ دارم مي نويسم

دارم راه مي روم/ دارد مي دود/داريم حرف مي زنيم.

-------------------------------------------------------------------------------------------

روش ساخت اين زمان بدين گونه است كه ما از فعل كمكي estar استفاده ميكنيم

ايتدا اين فعل را در حال ساده صرف مي كنيم :

yo estoy : من هستم

estás : تو هستي

el/ella/usted está : شما هستيد

nosotros/nosotras estamos : ما هستيم

ustedes están : شما هستيد(جمع محترمانه)

ellos/ellas están : آنها هستند

-------------------------------------------------------------------------------------------

افعالي كه به ar ختم مي شود با حذف مصدر (ar) كلمه "ando" را جايگزين آن

مي كنيم مثال :(hablar ----->hablando) به معني : در حال حرف زدن .

مثال : صرف فعل trabajar (كار كردن) در زمان حال استمراري :


yo estoy trabajando : من دارم كار مي كنم

estás trabajando : تو داري كار مي كني

el/ella/usted está trabajando : او دارد كار مي كند

nosotros/nosotras estamos trabajando : ما داريم كار مي كنيم

ustedes están trabajando : شما داريد كار مي كنيد(جمع محترمانه)

ellos/ellas están trabajando : آنها دارند كار مي كنند

-------------------------------------------------------------------------------------------

افعالي كه به ir/er ختم مي شود با حذف مصدر (er/ir) كلمه "iendo" را جايگزين

 مي كنيم.

مثال : (abrir -----> abriendo) / (beber -----> bebiendo)

مثال : صرف فعل beber (نوشيدن) در زمان حال استمراري :


yo estoy bebiendo : من دارم مي نوشم

estás bebiendo : تو داري مي نوشي

el/ella/usted está bebiendo : او دارد مي نوشد

nosotros/nosotras estamos bebiendo : ما داريم مي نوشيم

ustedes están bebiendo : شما داريد مي نوشيد(جمع محترمانه)

ellos/ellas están bebiendo : آنها دارند مي نوشند


مثال : صرف فعل abrir (بازكردن) در زمان حال استمراري :


yo estoy abriendo : من دارم باز مي كنم

estás abriendo : تو داري باز مي كني

el/ella/usted está abriendo : او دارد باز مي كند

nosotros/nosotras estamos abriendo : ما داريم باز ميكنيم

ustedes están abriendo : شما داريد باز مي كنيد(جمع محترمانه)

ellos/ellas están abriendo : آنها دارند باز مي كنند

-------------------------------------------------------------------------------------------

چند مثال :

من دارم تلويزيون تماشا مي كنم : yo estoy mirando la televisor

تو داري چكار مي كني? :  ? qué está haciendo tú

كارگران در مشغول كارند : los obreros están trabajando

داريم غذا ميخوريم : nosotros/nosotras estamos comiendo

دارم از خنده مي ميرم : yo estoy muriendo de la risa

بچه ها دارند بازي مي كنند : los niños están jugando

داره تو خيابون را ميره :  el está caminando por la calle

دارم يك حساب باز مي كنم : yo estoy abriendo una cuenta

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.