آموزش زبان اسپانیایی نصرت نسخه صادراتی با بهترین کیفیت
مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان اسپانیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان اسپانیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان اسپانیایی

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  35000 تومان!          شماره مجوز: ۱۱-۳۴۵۷۶۲۳

با این مجموعه استثنایی در 90 روز زبان اسپانیایی را به صورت کامل فرا بگیرید

آشنايي با افعال بي قاعده زبان اسپانيايي

افعال بي قاعده به فعل هايي گفته مي شود كه از قواعد افعال باقاعده پيروي

نمي كنند.در زبان اسپانيايي بيش از 150 فعل بي قاعده وجود دارد.

در زير به مهمترين آنها مي پردازيم :

ser (بودن)

estar (بودن) ، ir (رفتن) ، poder (توانستن) ، decir (گفتن) ، querer (خواستن) ،

hacer (انجام دادن) ، saber (دانستن)

بسياري از افعال بي قاعده كه حرف دوم مصدر آنها o هست،با تبديل o به ue صرف

مي شوند.همچنين بعضي ديگر كه حرف دوم مصدر آنها e هست،با تبديل e به ie

صرف مي شوند.

مثلا:

(فكر مي كنم) , pensar >> pienso (فكر كردن)

(مي توانم) , poder >> puedo (توانستن)

-----------------------------------------------------------

نكته مهم: صرف افعال بي قاعده اول شخص جمع و دوم شخص جمع مانند صرف

افعال باقاعده هست.يعني همان طور كه افعال با قاعده صرف مي شوند.

مثلا:

(فكر مي كنيم) , pensar >> pensamos (فكر كردن)

(فكر مي كنيد) , pensar >> pensáis (فكر كردن)


(مي توانيم) , poder >> podemos (توانستن)

(ميتوانيد) , poder >> podéis (توانستن)

-------------------------------------------------------------------------------------------

در زير چندين فعل مهم و كاربردي را صرف مي كنم (در وجه حال ساده):

 

pensar - فكر كردن

pienso - فكر مي كنم

piensas - فكر مي كني

piensa - فكر مي كند

pensamos - فكر مي كنيم

pensáis - فكر مي كنيد

piensan - فكر مي كنند


poder - توانستن

puedo - مي توانم

puedes - مي تواني

puede - مي تواند

podemos - مي توانيم

podeis - مي توانيد

pueden - مي توانند

 

ir - رفتن

voy - مي روم

vas - مي روي

va - مي رود

vamos - مي رويم

vais - مي رويد

van - مي روند

 

ser - بودن

soy - هستم

eres - هستي

es - هست

somos - هستيم

sois - هستيد

son - هستند


estar - بودن

estoy - هستم

estás - هستي

está - هست

estamos - هستيم

estáis - هستيد

están - هستند


dar - دادن

doy - مي دهم

das - مي دهي

da - مي دهد

damos - مي دهيم

dais - مي دهيد

dan - مي دهند


tener - داشتن در زبان اسپانيايي

tengo - دارم

tienes - داري

tiene - دارد

tenemos - داريم

tenéis - داريد

tienen - دارند


salir - خارج شدن ، بيرون رفتن

salgo - خارج مي شوم

sales - خارج مي شوي

sale - خارج مي شود

salimos - خارج مي شويم

salís - خارج مي شويد

salen - خارج مي شوند


oír - شنيدن

oigo - مي شنوم

oyes - مي شنوي

oye - مي شنود

oímos - مي شنويم

oís - مي شنويد

oyen - مي شنوند


decir - گفتن

digo - مي گويم

dices - مي گويي

dice - مي گويد

decimos - مي گوييم

decís - مي گوييد

dicen - مي گويند


querer - خواستن ، دوست داشتن

quiero - مي خواهم

quieres - مي خواهي

quiere - مي خواهد

queremos - مي خواهيم

queréis - مي خواهيد

quieren - مي خواهند


hacer - انجام دادن ، كردن

hago - انجام مي دهم

haces - انجام مي دهي

hace - انجام مي دهد

hacemos - انجام مي دهيم

hacéis - انجام مي دهيد

hacen - انجام مي دهند


saber - دانستن ، بلد بودن

sé - مي دانم

sabes - مي داني

sabe - مي داند

sabemos - مي دانيم

sabéis - مي دانيد

saben - مي دانند


conocer - شناختن ، آشنايي داشتن

conozco - مي شناسم

conoces - مي شناسي

conoce - مي شناسد

conocemos - مي شناسيم

conoséis - مي شناسيد

conocen - مي شناسند


seguir - ادامه دادن

sigo - ادامه مي دهم

sigues - ادامه مي دهي

sigue - ادامه مي دهد

seguimos - ادامه مي دهيم

seguís - ادامه مي دهيد

siguen - ادامه مي دهند


pedir - درخواست كردن ، درخواست داشتن ، خواستن

pido - درخواست مي كنم

pides - درخواست مي كني

pide - درخواست مي كند

pedimos - درخواست مي كنيم

pedís - درخواست مي كنيد

piden - درخواست مي كنندبرچسب‌ها: ،


تاريخ : ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ | ۰۹:۳۰:۰۰ | نويسنده : اسپانيايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :