آموزش زبان اسپانیایی نصرت نسخه صادراتی با بهترین کیفیت
مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان اسپانیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان اسپانیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان اسپانیایی

ضماير مفعولي مستقيم در دستور زبان اسپانيايي

ضماير مفعولي مستقيم زماني مورد استفاده  قرار مي گيرد كه عمل فعل را بطور مستقيم به يك فرد يا چيزي مي رساند. كه شامل كلمه هاي زير است :

(lo - la - los - las)

به مثال هاي زير توجه كنيد:

مثال:

كارلوس يك نامه مي نويسد : carlos escribe una carta

در مثال بالا فاعل(كارلوس) به نوشتن نامه اشاره مي كند پس بصورت زير هم نوشته مي شود :

كارلوس اونو مي نويسد : carlos la escribe

در مثال بالا كارلوس به يك نامه اشاره دارد پس ديگه اسم نامه نمي آيد و معادل

كلمه ي اونو قرار مي گيرد.


كارلوس براي من يك نامه مي نويسد : carlos me escribe una carta

من مجله دارم : tengo la revista

من اونو دارم : la tengo ، در واقع كلمه اونو(آن را) به مجله اشاره دارد

چه كسي مجله دارد ؟ quién tiene la revista

چه كسي اونو داره ؟ quién la tiene در واقع كلمه اونو(آنرا) به مجله اشاره دارد

من توپ مي خوام : yo quiero una pelota

من آنرا مي خوام : yo la quiero در واقع كلمه اونو(آنرا) به توپ اشاره دارد

من دارم روزنامه مي خوانم : estoy leyendo el periódico

من دارم اونو مي خوانم : lo estoy leyendo  اين كلمه داره به روزنامه اشاره ميكنه

-------------------------------------------------------------------------------------------

من كتاب خواهم خريد : voy a comprar el libro  مي توان گفت :

من اونو خواهم خريد : lo voy a comprar     يا       voy a comprarlo

--------------------------------------------

من مي خواهم يك خانه بخرم : yo quiero comprar una casa  ميتوان گفت :

من اونو مي خوام بخرم : yo quiero comprarla

--------------------------------------------

من دارم مجله ها را نگاه مي كنم : estoy mirando las revistas  ميتوان گفت:

من دارم آنها را اون ها رو نگاه مي كنم : las estoy mirando  يا  mirándolas

--------------------------------------------

خواندن كتاب زبان اسپانيايي لازم است : es necesario leer el libro  ميتوان گفت :

خواندن اون لازم است : es necesario leerlo

--------------------------------------------

روزنامه ها كجا هستند : dónde están los periódiغير مجاز مي باشد  مي توان گفت :

اونها كجا هستند : dónde están los

--------------------------------------------

او را زياد مي بينم :la veo mucho (مونث)

آنها را از بازار خريدم : los/las compré en el mercado


برچسب‌ها: آموزش دستور زبان اسپانيايي،


۰۱:۳۷:۴۲ | نويسنده : اسپانيايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :